ماهان رفاه پارسیان – مرکز مشاوره و اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی

شرکت ماهان رفاه پارسيان (فناور برتر و کار آفرین برتر و پژوهشگر برتر کشوری) به عنوان مرکز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفريني و شتابدهنده با هدف توسعه و بهبود فضاي کسب و کار از طريق ارائه مشاوره هاي تخصصي به کارآفرينان نوپا و ساير صنايع فعال استان و کشور در تاريخ 1395/11/17 با کادر فني مجرب)اساتید دانشگاهی ،پژوهشگران برتر کشور و کارآفرینان برتر کشور همچنین نخبگان و نفرت اول جشنواره ها امتنان وفرهیختگان و…( در حوزه هاي مختلف کسب و کار فعاليت خود را آغاز نمود و اميد است با گسترش فعاليت هاي کارآفرينانه و جذب متخصصين موجود در کشور بيش از بيش قادر ر به ارائه خدمات مشاوره و آموزش و شتابدهندگی در اين زمينه باشد.

 

وظايف يا حوزه فعاليت ماهان رفاه پارسیان:

1 ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به متقاضيان طرحهای سرمایه گذاری مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید در عرصه مزیت های نسبی و رقابتی استان ها که بتوانند
ارزش افزوده بالایی برای کشور و استان و اقتصاد ملی ایجاد کنند.
2 هدایت صاحبان سرمایه و تخصص در چارچوب طرح های کسب و کار نوآور محور بازارپذیر
3 ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص تامين مالی و حقوقی طرح های نوآور محور
4 ارزیابی فنی اقتصادی طرح های نوآور محور متقاضيان و تعيين مدت و نرخ بازگشت سرمایه –
5 ارائه خدمات مشاوره ای در مدل های توليد، خدمات، فرآیند و برنامه های کسب و کار با هسته نوآوری
6 کمک به جذب فناوری، تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه های اقتصادی کشور واستان
7 ارائه هرگونه خدمات قانونی، حقوقی، مدیریتی و برنامه ریزی که موجب تسهيل کسب و کار در بنگاه اقتصادی نوآور محور می شود.
8 ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به نوآوران در زمينه افزایش رقابت پذیری و تسخير بازارهای هدف
9 تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداری از ظرفيت های کارآفرینی کشوری و استان مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید
10 تکميل و ارسال شناسه کارآفرینان نوآور محور جدید به اداره کل مرجع صدور مجوز به صورت منظم )سه ماهه( –
11 تهيه و ارسال گزارش عملکرد شفاف و مستند به اداره کل هر سه ماه یک بار
12 شناسایی و معرفی دوره های آموزش های تخصصی و حرفه ای مورد نياز، حسب مزیت های نسبی رقابتی استانها در کشور
13 خرید و فروش محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه و صادرات و واردات
14 مشاوره های و اجرای طرح های صنعتی و کشاورزی و انرژهای نو
15 مشاوره های معدنی و صنایع وابسته و خرید و فروش مربوطه
16 شتابدهندگی برای استارتاپ های نو پا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس سریع و رایگان