درباره ما

انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان زنجان

انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان زنجان به شماره ثبت 991 به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه مصوب آبان ماه 1389 هیات وزیران، تحت نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به منظور تامین مشارکت هرچه بیشتر مراکز مشاروه، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مشاوره های تخصصی کارآفرینی، هدایت صاحبان ایده، انجام امور خدمات کارآفرینی، توسعه بازار و تحقیقات بازار و بازاریابی، شتابدهی ایده های بازار پذیر و استارتاپ های موثر، توسعه کارآفرینی، نوآوری و فناوری و اجرا و بررسی و پیشنهاد تغییرات قوانین و برنامه های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی، نوآوری و فناوری ودرراستای ایفای نقش به عنوان نهاد غیردولتی در حوزه کارآفرینی در عرصه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء در سطح کشور و هم‌افزایی و مشارکت حداکثری اجزا اکوسیستم کارآفرینی استان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی و نهادینه‌سازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه، تشکیل گردیده است.

با عنایت به توانمندیهای مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی عضو انجمن در زمینه های مختلف کارآفرینی از جمله صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات، IT ، آموزش و تدوین استراتژی و استقرار سیستمهای مدیریتی،  سیستمهای کنترل و بهبود فرایند و عملکرد، عارضه یابی و بهره وری ، و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی فنی، اقتصادی و مالی  و نظارت بر اجرای طرحها و …. به جهت شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد استان در خدمت سرمایه گذاران می باشد.

 

از مهمترین وظایف تشکیل این انجمن به عنوان بازوی تسهیل گر بخشهای دولتی و خصوصی عبارتند از:   

 • مشاركت و همفکري و کمک به تصميم سازي در تدوين سياست‌ها و تعيين اولويت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف توسعه اقتصادي استان و كمك به ساماندهي و هم‌افزايي حمايتهاي موجود در استان.
 • ايجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمي و کيفي خدمات قابل ارائه اعضا
 • تلاش براي عضويت و حضور فعال در مجامع تصميم ساز و تصميم گير مرتبط با فعاليت انجمن در چارچوب قوانين و مقررات.
 • جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها
 • كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.
 • سعي در بهبود كيفيت توليد با بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت
 • كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزشهای لازم
 • انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط
 • همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
 • قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها
 • ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور
 • شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان ها

اعضای هیأت مدیره

ژیلا عطائی

ژیلا عطائی

عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن

مهدی بازرگانی

مهدی بازرگانی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن

زهرا فتحی

زهرا فتحی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهران اخوندی

مهران آخوندی

بازرس انجمن

تماس سریع و رایگان