حوزه فعاليت انجمن صنفی

 

 

با عنایت به توانمندیهای مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی عضو انجمن در زمینه های مختلف کارآفرینی از جمله صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات، IT ، آموزش و تدوین استراتژی و استقرار سیستمهای مدیریتی، سیستمهای کنترل و بهبود فرایند و عملکرد، عارضه یابی و بهره وری ، و تهیه و تدوین طرحهای توجیهی فنی، اقتصادی و مالی و نظارت بر اجرای طرحها و …. به جهت شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد استان در خدمت سرمایه گذاران می باشد.

 

خدمات

دریافت و دسترسی به منابع اطلاعاتی مربوط به انجمن

صورت جلسات

صورت جلسات نشست‌های اعضای انجمن و هئیت رئیسه

مختصری در

درباره ما

انجمن مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان زنجان به شماره ثبت 991 به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه مصوب آبان ماه 1389 هیات وزیران، تحت نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به منظور تامین مشارکت هرچه بیشتر مراکز مشاروه، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مشاوره های تخصصی کارآفرینی، هدایت صاحبان ایده، انجام امور خدمات کارآفرینی، توسعه بازار و تحقیقات بازار و بازاریابی، شتابدهی ایده های بازار پذیر و استارتاپ های موثر، توسعه کارآفرینی، نوآوری و فناوری و اجرا و بررسی و پیشنهاد تغییرات قوانین و برنامه های کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینی، نوآوری و فناوری ودرراستای ایفای نقش به عنوان نهاد غیردولتی در حوزه کارآفرینی در عرصه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء در سطح کشور و هم‌افزایی و مشارکت حداکثری اجزا اکوسیستم کارآفرینی استان در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی و نهادینه‌سازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه، تشکیل گردیده است.

گواهینامه ثبت انجمن22

سیاست‌های راهبردی انجمن

 • تقویت اکوسیستم های منطقه ای و توسعه فعاليت هاي کارآفرينانه
 • ایجاد ارتباط معنادار‌و‌پایدار بین فعالیت‌های کارآفرینانه و فضای کسب‌و‌کار
 • ارائه مشاوره هاي تخصصي
 • هدایت استارت آپ ها در راه اندازی کسب وکارهای نوآورانه
 • افزایش ضریب موفقیت کسب وکارهای نوپا و کارآفرینان
 • هدایت صاحبان سرمایه به فعالیتهای کارآفرینانه

مشاوره رایگان برای دریافت مجوز

اگر نیاز به مشاوره در خصوص دیرافت مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی هستید درخواست خود را ثبت کنید.

قدم به قدم

مدارک لازم جهت دریافت مجوز مراکز مشاوره وخدمات کارآفرینی

۱

اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت و آگهی رسمی روزنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۲

طرح‌ومدل کسب‌وکار

ارائه طرح و مدل کسب و کار مشاوره متناسب با زمینه های فعالیت مورد تقاضا
۳

تامین مکان مناسب

تامین مکان مناسب با زمینه های فعالیت وارائه نشانی دقیق آن
۴

گواهی‌عدم‌سوء‌‌پیشینه

ارائه گواهی‌ عدم‌ سوء‌‌ پیشینه متقاضیان دریافت مجوز مراکز مشاوره
5

کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( آقایان) کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( آقایان)
6

عدم اشتغال اعضاء

عدم اشتغال تمام وقت اعضاء کادر فنی در نهادها ، شرکتها موسسات و دستگاه های اجرایی دولتی
دانلود فایل
7

مشخصات تمامی اعضا

ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی مراکز مشاوره مطابق ماده 6 دستورالعمل( مدارک شناسایی و تحصیلی)
8

فرم‌ تعهدعدم اشتغال

تکمیل فرم تعهد عدم اشتغال برای کادر فنی تمام وقت مرکز مشاوره مرکز مشاوره مرکز مشاوره

درخواست تماس رایگان

_

  چه کارهایی در توان ما است؟

  بخش‌های مهم اساسنامه

  ساير مقررات ...
  • كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:
  • 1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
  • 2. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • 3. عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.
  • 4. نداشتن محکوميت قطعي كيفري موثر
  • 5. عدم اشتهار به فساد اخلاق
  • 6. عدم اعتياد به مواد مخدر
  • 7. داشتن حداقل 20 سال سن
  • 8. داشتن مدرک تحصيلي حداقل ليسانس
  • 9. داشتن حداقل 2 سال سابقه عضويت در انجمن
  وظايف مجمع عمومي عادي

  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي

  وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

  1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

  2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .

  3- دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

  4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

  5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

  6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

  7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.

  8- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

  9- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

  10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.

  ارکان انجمن صنفی

  ارکان انجمن صنفی

  ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

  1- مجمع عمومي

  2- هيأت مديره

  3-بازرس يا بازرسان

  ماده و تبصره منابع مالی

  تبصره‌های منابع مالی انجمن

  ماده 8- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده7 حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

  تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رييس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

  تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

  تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .

  ماده 9 – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه  بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

  تبصره – تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

  منابع مالي انجمن

  منابع مالی

  الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين

  مي گردد.   (مبلغ 3,000,000 ريال وروديه براي هر عضو )

  ب – حق عضويت ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد. ( مبلغ 2,000,000 ريال حق عضويت بصورت ساليانه)

  ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

  تبصره – انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره  مي‌باشد.

  شرايط عضويت

  شرایط عضویت در انجمن

  شرايط عضويت :

  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :

  1- تابعيت ايران .

  2- شاغل در حرفه يا صنعت    مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفريني    در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل مجوز اعطائي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان زنجان در حوزه فعاليت

  3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.

  4 – قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

  5- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب .

  تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

  تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

  تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

  وظایف اختصاصی انجمن

  وظایف اختصاصی انجمن

  وظايف اختصاصي انجمن

  1- مشاركت و همفکري و کمک به تصميم سازي در تدوين سياست‌ها و تعيين اولويت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف توسعه اقتصادي استان و كمك به ساماندهي و هم‌افزايي حمايتهاي موجود در استان. 2- همكاري با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصي در قالب تسهيل اهداف اعضا. 3-ايجاد تعاملات لازم با دستگاهها و صنوف مرتبط جهت توسعه کمي و کيفي خدمات قابل ارائه اعضا 4-دريافت وام و تسهيلات اعتباري از بانک ها و موسسات اعتباري به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات موردنياز جهت انجام وظايف محوله با تصويب مجمع عمومي. 5- ايجاد تمهيدات لازم جهت برخورداري از وام و تسهيلات اعتباري. 6-تلاش براي عضويت و حضور فعال در مجامع تصميم ساز و تصميم گير مرتبط با فعاليت انجمن در چارچوب قوانين و مقررات. 7-انعقاد قرارداد و تفاهم نامه در چارچوب قوانين و مقررات. 8-انجام هرگونه فعاليت در راستاي اهداف انجمن درچار چوب قوانين و مقررات. 9- تشکيل کميته هاي تخصصي از بين اعضا تحت نظارت انجمن و زير مجموعه انجمن 10- کليه وظايف اختصاصي فوق فقط در جهت حمايتي اعضا بوده و انجمن منفرداً و جداگانه حق هر گونه فعاليت اقتصادي در موازات فعاليت اعضاء نمي تواند داشته باشد.

  وظایف اساسی و عام انجمن

  وظایف اساسی و عام انجمن

  وظايف اساسي و عام انجمن صنفي :

  1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن. 2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها. 3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها. 4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك. 5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت. 6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار. 7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط. 8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه. 9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر. 10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

  برای مشاهده کامل > دریافت فایل اساسنامه

  هدف و حوزه فعالیت

  هدف و حوزه فعالیت

  هدف :

  به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

   نام، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانني انجمن صنفي :

  نام : انجمن صنفي کارفرمايي مراکز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفريني استان زنجان كه در اين اساسنامه  به  اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود.

  حوزة فعاليت انجمن صنفي :  حوزة جغرافيايي   استان زنجان و محل اقامت آن در استان  زنجان    شهرستان   زنجان  مي باشد.

  تبصره – هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد به طور کتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.

  زنجان، مجتمع ادارات، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان، واحد 16

  تماس سریع و رایگان